Strategisk rådgivning i tæt samarbejde

Hegner & Partners yder rådgivning og løser opgaver i tæt dialog med den enkelte virksomhed og ofte dér, hvor udviklingen foregår – hos virksomheden selv. Det giver de bedste forudsætninger for at yde kvalificeret rådgivning og herigennem bidrage til virksomhedens konkurrencekraft.

Ydelser:

 • patentstrategi
 • patentøkonomistyring
 • due diligence
 • patentværdisætning
 • retssager
 • indsigelser/indvendinger
 • licensaftaler
 • samarbejdsaftaler
 • søgninger (specielt i patentlitteratur)
 • konkurrentovervågninger
 • patenterbarhedsvurderinger
 • "freedom to operate"
 • udarbejdelse og behandling af patentansøgninger
 • porteføljeoptimering og -styring
Strategisk rådgivning i tæt samarbejde