Værdi til forretningen

Hegner & Partners består af et team af teknologisk velfunderede patentrådgivere, der kender den højteknologiske branche særdeles godt. Vi har mange års erfaring med patentrådgivning og en forretningsorienteret indgangsvinkel til patenter. IPR skal give et synligt, positivt afkast.

Vi passer på kundens ressourcer, som var det vores egne, og tager i rådgivningen udgangs-
punkt i, hvad der er optimalt for den enkelte kunde ud fra en økonomisk betragtning. I Hegner og Partners satser vi på et langvarigt samarbejde og tilstræber til enhver tid at levere den optimale løsning til vores kunder.

Hegner & Partners er medlem af ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys) - en forening der sikrer, at vi overholder faglige standarder, normer og etiske regler inden for IPR-branchen.

Værdi til forretningen