Kent Winther Jensen

European Patent Attorney, M. Sc. (Chem.)

Telefon: +45 7020 8844

Mobil: +45 5091 6287

Kent er uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i mekanik og teknisk kemi og har tidligere arbejdet for Patent- og Varemærkestyrelsen, industrien og andre danske patent-
bureauer. Hos Hegner & Partners beskæftiger Kent sig blandt andet med udarbejdelse, indlevering og sagsbehandling af nationale og internationale patentansøgninger.
Derudover arbejder Kent med indsigelser, appeller og krænkelser, patenter, brugsmodel-
og designregistreringer, ligesom han fungerer som syns- og skønsmand og yder bistand
ved retssager og tvister.

Kent Winther Jensen